تاثیر معدل پایه هفتم و هشتم


آیا معدل هفتم و هشتم در انتخاب رشته تاثیری دارد؟

آیا فکر می‌کنید برای انتخاب رشته نهم به دهم علاقه و استعداد کافی است؟ باید محکم بگوییم، نه!  گذشته از علاقه و استعداد یا نظر مشاور مدرسه و دبیران یک مورد دیگر هم هست که نمی‌شود آن را دست‌کم گرفت: تأثیر نمرات در انتخاب رشته و معدل هفتم و هشتم در انتخاب رشته نهم به دهم.

تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم از مواردی است که دانش‌آموزان باید پیش از انتخاب رشته و شروع دوره‌ی دوم متوسطه یا تا پیش از ورود به سال دهم به آن توجه کنند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که معدل به‌تنهایی از موارد تاثیرگذار در انتخاب رشته نیست و فقط بخشی از آن است. به‌عبارت دیگر، وقتی از تاثیر معدل در انتخاب رشته صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که معدل سال‌های هفتم، هشتم و نهم در هر یک از نوبت‌های اول و دوم، نمرات سال‌های هفتم، هشتم و نهم و هم‌چنین ضرایبی که برای معدل هر سال و نمرات درس‌های خاص به‌منظور انتخاب رشته تعیین شده، حائز اهمیت است. به این نکته هم توجه کنید که میزان تاثیر نمرات هفتم و هشتم و همین‌طور تاثیر نمرات نوبت اول و دوم در انتخاب رشته نهم با هم متفاوت است، زیرا هر کدام ضرایب متفاوتی دارد.

انتخاب رشته سال نهم در واقع انتخاب رشته برای ورود به دوره متوسطه دوم است. انتخاب رشته دوره متوسطه دوم نیز بر انتخاب رشته دانشگاهی فرد اثر می‌گذارد و اگر بخواهد در رشته مرتبط با تحصیلات خود مشغول به کار شود، بر شغل آینده‌ی او هم تأثیر می‌گذارد. در نتیجه انتخاب رشته نهم به دهم می‌تواند مسیر تحصیلی و شغلی فرد را تعیین کند و از این نظر می‌توان آن را سرنوشت‌ساز تلقی کرد.

تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم شرط لازم است، ولی کافی نیست. به‌عبارت دیگر، اگر دانش‌آموزی معدل مجاز برای ثبت‌نام و تحصیل، مثلا در رشته تجربی را داشته باشد، ولی در درس علوم نمره‌ای پایین‌تر از حد مجاز کسب کرده باشد، نمی‌تواند در رشته تجربی ادامه‌تحصیل بدهد.

تاثیر نمره در انتخاب رشته نهم به چه شکل است؟

همان‌طور که گفتیم، تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم صرفا به خود معدل محدود نمی‌شود. یعنی چه؟ یعنی علاوه بر معدل، نمرات برخی از درس‌های شاخص تعیین‌شده و مرتبط با ورود به هر رشته نیز در انتخاب رشته سال نهم اثر می‌گذارد.

  • تاثیر نمرات در انتخاب رشته ریاضی

اگر می‌خواهید در رشته ریاضی ادامه تحصیل بدهید، باید مجموع نمرات دانش‎آموز در دروس ریاضی و علوم سه سال متوسطه اول بدون ضریب حداقل ۴۲ باشد. به‌علاوه حداقل معدل ۱۴ تعیین شده است و حداقل نمره ریاضی 14 و حداقل نمره علوم باید 1۳ باشد. توجه داشته باشید که این مواردی که اشاره کردیم، حداقل‌ها هستند و در برخی شهرها با توجه به سهمیه‌های انتخاب رشته ریاضی و رقابت بالا ممکن است به معدل بالای 18 هم نیاز باشد.

  • تاثیر نمرات در انتخاب رشته تجربی

برای ورود به رشته تجربی لازم است که مجموع نمرات دانش‎آموز در دروس ریاضی و علوم دوره متوسطه اول بدون ضریب  کمتر از ۴۲ نباشد. حداقل معدل ۱۴ و حداقل نمره‌های ریاضی و علوم باید به ترتیب 13 و 14 باشد. البته این موارد هم مربوط به حداقل معدل هستند و در برخی شهرها با توجه به سهمیه‌های انتخاب رشته تجربی و اینکه رقابت در این رشته بسیار شدید است، حتی ممکن است دانش‎آموزانی با معدل 18 هم موفق نشوند با ورود به رشته تجربی ادامه تحصیل بدهند. یعنی ممکن است با توجه به شرایط خاص هر منطقه، شرط ورود به رشته تجربی، در عمل، معدل بالای 19 و حتی 20 باشد، در حالی که نمره درس علوم هم 18 و بیش از آن در نظر گرفته شود.

  • تاثیر نمرات در انتخاب رشته انسانی

اگر می‌خواهید رشته انسانی را برای ادامه تحصیل در دوره متوسطه دوم انتخاب کنید، لازم است بدانید که باید مجموع سه نمره دانش‌آموز در درس‌های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سال‌های هفتم تا نهم بدون ضریب، حداقل برابر با 42 باشد و این یعنی حداقل معدل برابر با 14 خواهد بود. حداقل نمره در درس عربی 12، درس مطالعات اجتماعی 13 و درس ادبیات فارسی 14 است. گاهی در عمل، این شرط، به حداقل نمره 17در دروس ادبیات، عربی و مطالعات اجتماعی تغییر می‌کند.

  • تاثیر نمرات در انتخاب رشته معارف و علوم اسلامی

برای پذیرش در رشته معارف و علوم اسلامی باید مجموع سه نمره دانش‌آموز در دروس زبان و ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی و عربی در سه سال متوسطه اول بدون ضریب حداقل 42 باشد. حداقل نمره به صورت میانگین برای  این سه سال، در درس معارف اسلامی 14، زبان عربی 13 و ادبیات فارسی 12 خواهد بود و حداقل معدل هم 14 است.

  • تاثیر نمرات در انتخاب رشته فنی و حرفه‌ای

برای اینکه بتوانید رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را انتخاب کنید، باید در درس‌های کار و فناوری و هنر  حداقل نمره 12 گرفته باشید. نمره در درس‌های علوم، ریاضی  هم باید حداقل  10 باشد. حداقل معدل ورود به فنی و حرفه‌ای 12 تعیین شده است. علاوه بر این‌ها، مجموع نمرات کسب‌شده در سه پایه هفتم هشتم و نهم در سه درس ریاضی، علوم و کار و فناوری هم بدون ضریب نباید کمتر از ۳۰ باشد.

  • تاثیر نمرات در انتخاب رشته کار و دانش

برای اینکه بتوانید در رشته کار و دانش پذیرفته شوید و ادامه تحصیل بدهید، باید حداقل معدل کل شما بیش از 12 باشد. علاوه بر این،  مجموع سه نمره در درس‌های ریاضی، کار و فناوری و هنر در سه پایه دوره اول متوسطه بدون ضریب باید حداقل 36 باشد. علاوه بر این‌ها، حداقل نمره در در‌س‌های کار و فناوری و هنر 12 و در درس‌های علوم و ریاضی 10 تعیین شده است.

ضرایب دروس در انتخاب رشته نهم به دهم

همان‌طور که گفتیم، عوامل مؤثر بر انتخاب رشته نهم به دهم فقط نمره و معدل نیست. تاثیر نمرات در انتخاب رشته نهم هم به همین سادگی نیست. علاوه بر تاثیر معدل در انتخاب رشته، یک قانون دیگر هم وجود دارد. براساس این قانون، ضرایب دروس تاثیرگذار برای هر رشته با هم تفاوت دارد. علاوه بر این، ضرایب معدل‌های سال‌های هفتم و هشتم با سال نهم با هم برابر نیست. درکتان می‌کنیم که دل توی دلتان نیست و می‌خواهید از جزئيات ضرایب سر در بیاورید. در ادامه جزئيات ضرایب دروس تاثیرگذار در انتخاب رشته را برایتان توضیح می‌دهیم:

رشته ریاضی:

برای انتخاب رشته ریاضی، درس‌های ریاضی و علوم ضریب 3 دارد. مجموع نمرات کسب شده در درس‌های مرتبط با ریاضی و فیزیک (نمرات دروس ریاضی و علوم) در سال‌های هفتم، هشتم و نهم پس از اعمال ضریب 1 برای سال‌های هفتم و هشتم و ضریب 3 برای سال نهم باید از عدد 252 بیشتر باشد.

رشته تجربی:

برای ورود به رشته تجربی هم ضرایب نمرات درس‌های ریاضی و علوم در سه سال اول متوسطه ضریب 3 می‌گیرد.

برای سال‌های هفتم و هشتم ضریب 1 و برای سال نهم ضریب 3 در نظر گرفته شده است.

رشته انسانی:

برای پذیرش در رشته انسانی باید مجموع نمرات دروس مرتبط با این رشته در متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب حداقل ۳۷۸ باشد. در این محاسبه، برای نمره درس زبان و ادبیات فارسی با ضریب 4 و مطالعات اجتماعی و عربی به ترتیب ضریب 3 و 2 اعمال می‌شوند. ضریب در نظر گرفته شده برای سال‌های هفتم و هشتم 1 و ضریب سال نهم 3 است.

برای پذیرش در رشته انسانی باید مجموع نمرات دروس مرتبط با در دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد. توجه داشته باشید که ضریب 4 برای درس زبان و ادبیات فارسی و ضریب 3 برای درس مطالعات اجتماعی و ضریب 2 برای درس عربی در نظر گرفته می‌شود.

رشته کار و دانش

پذیرش در رشته کار و دانش در زیرگروه‌های صنعت، خدمات کشاورزی و هنر امکان‌پذیر است. نمره درس ریاضی در سال‌های هفتم تا نهم با ضریب 2 و درس کار و فناوری با ضریب 3 محاسبه می‌شود.

ضرایب رشته‌های علوم و معارف اسلامی و فنی و حرفه‌ای را پیدا نکردم.

روش محاسبه نمره در انتخاب رشته نهم

اگر چه می‌دانیم هنگامی که درباره‌ی انتخاب رشته تحصیلی صحبت می‌کنیم، اگر این کار صرفا بر اساس نمره و بدون در نظر گرفتن علایق و توانایی‌های مهارتی یا استعداد یابی دانش‌آموزان انجام شود، از روشی درست و مناسب استفاده نکرده‌ایم اما چاره‌ای هم نداریم جز اینکه ابتدا برای ورود به هر رشته حداقل نمره لازم در نظر بگیریم و در مراحل بعدی به سایر عوامل نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم.

علاوه بر این، لازم است از تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم و سایر قوانین مربوط به روش محاسبه نمره در انتخاب رشته نهم و ضرایب هر درس اطلاع داشته باشید. این اطلاعات و جزئیات به چه کار می‌آید؟ باعث می‌شود بیشتر تلاش کنید، درس‌های مؤتر در انتخاب رشته موردعلاقه‌تان را بیشتر مطالعه کنید تا نمرات خوب بگیرید.

با توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه کردیم، نمره‌ی کدام امتحانات برای ورود به رشته دلخواه مهم‌تر است؟ آفرین!  نمرات امتحانات ترم دوم سال نهم که به صورت هماهنگ و نهایی برگزار می‌شود.

اگر سال‌های قبل، از این قوانین تحصیلی خبر نداشته‌اید، بازیگوشی کرده‌اید و نمرات خوبی نگرفته‌اید و حالا دلتان شور می‌زند که آن نمرات چه تاثیری بر معدل و انتخاب رشته نهم به دهم خواهد گذاشت، نگران نباشید! تا وقتی که امتحانات نوبت دوم سال نهم را نداده‌اید، فرصت جبران دارید. دست از تلاش برندارید و برای رسیدن به آنچه که می‌خواهید، برنامه‌ریزی کنید.

درباره‌ی محاسبه نمره باید این نکته کلی را در نظر داشته باشید که علاوه بر تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم، نمرات به دو صورت دیگر بر انتخاب رشته مجاز برای شما تاثیر می‌گذارند.

تاثیر حذفی نمرات بر انتخاب رشته سال نهم

تاثیر حذفی نمرات در انتخاب رشته سال نهم به این صورت تعیین شده که اگر دانش‌آموز حداقل نمره در درس شاخص تعیین‌شده برای ورود به یک رشته را نگرفته باشد، اصلاً حق ندارد آن رشته را انتخاب کند.

تاثیر نمرات بر امتیاز دروس در انتخاب رشته سال نهم

تاثیر نمرات بر امتیاز به این صورت است که هم برای درس‌های شاخص ضریب تعیین شده است و هم نمرات آن دروس اهمیت دارد. البته توجه داشته باشید که نمرات فقط به‌اندازه‌ی 35 درصد در فرایند انتخاب رشته تأثیر می‌گذارند. منظور از نمرات شاخص، نمرات درس‌هایی است که برای ورود به یک رشته مدنظر است. نمرات شاخص شامل درس علوم با ضریب 3 برای انتخاب رشته تجربی، درس ریاضی با ضریب 3 برای انتخاب رشته ریاضی است. برای پذیرش در رشته انسانی نیز نمره دانش‌آموز در درس زبان و ادبیات فارسی با ضریب 4، در درس مطالعات اجتماعی با ضریب 3 و در درس عربی با ضریب 2 محاسبه می‌شود.  امتیاز چگونه محاسبه می‌شود؟ امتیاز هر درس عبارت است از حاصل‌ضرب نمره کسب شده در ضریب آن.

به عبارت دیگر، اگر میانگین نمره‌ی دانش‌آموز در درس‌های مشخص‌شده از حد نصاب نمره‌ی تعیین‌شده بیشتر باشد، دانش‌آموز در پایان سال نهم و برای ورود به سال دهم، مجاز خواهد بود که آن رشته را انتخاب کند. یادآوری می‌کنیم که فقط  35 درصد از کل امتیاز هدایت تحصیلی بر مبنای این نمرات تعیین می‌شود.

تاثیر نمرات و معدل هفتم در انتخاب رشته نهم

تا اینجا متوجه شدیم که تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم چه برای رشته ریاضی، چه برای رشته علوم تجربی و چه برای سایر رشته‌ها به نمرات سال نهم محدود نمی‌شود و نمرات و معدل سال‌های هفتم و هشتم نیز بر انتخاب رشته نهم به دهم تأثیر دارد.  هست. به علاوه هر درس به میزان ضریب مخصوص به خود تاثیرگذار خواهد بود.

در این میان، تأثیر معدل کل سال هفتم در امتیاز نهایی که در فرم هدایت تحصیلی منظور خواهد شد، با ضریب 1 محاسبه می‌شود اما تاثیر معدل کتبی سال نهم با ضریب ۳ محاسبه می‌شود، زیرا امتحانات سال نهم به صورت سراسری و نهایی برگزار می‌شود.

تاثیر نمرات و معدل هشتم در انتخاب رشته نهم

در قسمت‌های قبل درباره‌ی تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم و نمرات مربوط به سال هفتم توضیح دادیم، همین قوانین با همین ضریب برای معدل و نمرات سال هشتم هم صادق است. به عبارت دیگر، باید گفت که نمرات هر سه سال دوره  متوسطه  اول در پذیرش یا عدم‌پذیرش دانش‌آموز در رشته‌ی مدنظر تاثیرگذار است. تنها تفاوت در ضریب است. به این صورت که معدل و نمره دروس تخصصی تعیین‌شده در مقاطع تحصیلی هفتم و هشتم با ضریب یک محاسبه می‌شود و معدل و نمرات سال نهم با ضریب سه محاسبه می‌شود تا در نهایت در فرم هدایت تحصیلی منظور شود. این قانون برای متقاضیان تمام رشته‌ها برقرار است.

در انتخاب رشته، نمره پایانی مهم است یا نوبت دوم؟

پس از آشنایی با ضرایب دروس در انتخاب رشته،  نوبت این است که تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم هم از نظر ضرایب مشخص شود. در واقع، دانش‌آموزان علاوه بر اینکه ممکن است به سردرگمی در انتخاب رشته دچار شوند، ممکن است این پرسش برایشان پیش بیاید که  آیا نمره‌ی پایانی سال نهم در انتخاب رشته تأثیر دارد یا نوبت دوم؟ واقعیت این است که معدل کل کتبی نهایی بیشترین تاثیر را در انتخاب رشته نهم دارد.

در واقع، هرچه به سال دهم نزدیک‌تر می‌شویم، اهمیت و تاثیر نمرات و معدل بیشتر می‌شود. یعنی نمرات نوبت دوم سال نهم و نمرات نوبت اول سال نهم از بقیه مهم‌تر است. پس از آن نمرات درس‌های شاخص در رشته‌های مورد نظر در سال‌های هفتم و هشتم بررسی می‌شوند.

جمع‌بندی

در این مطلب درباره‌ی تاثیر معدل در انتخاب رشته نهم صحبت کردیم. علاوه بر این، دروس شاخص تاثیرگذار در انتخاب هر کدام از رشته‌ها و ضرایب مربوط به هر کدام را هم با شما در میان گذاشتیم. اگر انتخاب رشته برایتان مهم است و رشته‌ای خاص را مدنظر دارید، تلاش‌های شما از سال هفتم به بعد تأثیرگذار است اما اگر سال‌های قبل بازیگوشی کرده‌اید و حالا دانش‌آموز سال نهم هستید، هنوز هم دیر نشده و فرصت دارید که جبران کنید. تأثیر نمرات سال‌های هفتم و هشتم با ضریب یک و نمرات نوبت دوم سال نهم با ضریب سه در امتیاز شما تآثیر می‌گذارد و در نهایت در فرم هدایت تحصیلی منظور می‌شود. تأکید می‌کنیم که امتیاز مربوط به نمرات و معدل تنها 35 درصد از امتیاز کل فرایند هدایت تحصیلی را به خود اختصاص می‌دهد و تاثیر معدل در انتخاب رشته اگر چه مهم است اما تمام ماجرا نیست.  باز هم درباره تاثیر معدل بر انتخاب رشته نهم به دهم سؤالی دارید؟ سؤالتان را برای ما در قسمت نظرات بنویسید تا کارشناسان باتجربه سینا تلنت شما را راهنمایی کنند. امیدواریم که سؤالات شما و پاسخ‌های ما برای دوستان و هم‌سن‌وسال‌هایتان هم مفید باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید