درباره شرکت ما

سـیـنـاتـلـنـت تـا آخـر مسـیـر همراهته!

ما در سیناتلنت با هدف کمک به جوانان و نوجوانان کشور، تیـمی از متخصـصین و علاقـه‌‌مندان حـوزه استعـدادیابی و هدایت تحصیلی و شغلی را ایجاد نمودیم تا از تجربه چندین ساله خود در زمینه مهارت‌های نرم و استعدادیابی حرفه‌ای در سطـح بین الملـل و با روش‌های مدرن و حرفـه‌ای به نیـاز خانواده‌ها در انتخاب رشته تحصیلی و مسیر شغلی پاسخ دهیم.

12+سال تجربه
8781+کاربر
25+مشاور و منتور

گذشته ما

بعد از یک دهـه فعالـیت در زمیـنه رفتارشـناسی، توسعه مهارت‌های فردی و آموزش مهارت‌های نرم برای ده‌ها هزار مدیر و کارشنـاس در سازمـان‌های مطـرح کشـور توسط سیناتیک، به نیاز جدی جامعه به مقوله استعدادیابی و هدایت تحصیلی و شغلی رسیدیم و مجموعه سیناتلنت را برای کمک به جوانـان و نوجـوانان کشـور برای انتخاب مسـیر درست تحصیلی و شغلی ایجاد نمودیم.

بیاید با موسسین سیناتلنت آشنا بشیم...

موسسین مجموعه سیناتلنت

سایر همکاران ما در مجموعه سیناتلنت

با ما بیشتر آشنا شو...