• مدیر مشاورین سیناتلنت
  • استعدادیابی تحصیلی و شغلی
  • مشاور موسسات علمی آزاد در تهران و شهرستان‌های ایران
  • مشاور صد‌ها رتبه برتر در رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی
  • فعال حوزه انگیزشی و پانسیون تحصیلی دانش آموزان
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC 
  • برگزار کننده همایش ها و سمینار های خصوصی در حیطه مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی و شغلی 
نامسپیده قاسمی
مدرک تحصیلیکاندیدای دکترای روانشناسی تربیتی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی و شغلی