نامیاسمن محدث
مدرک تحصیلیکارشناسی روانشناسی بالینی
فعالیت اصلیمشاوره خانواده
  • 5 سال تجربه به عنوان مربی و مشاور در مرکز کودک و خانواده
  • مدرس دوره های روانشناسی، مهارت های فردی و سلف کوچینگ
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC