نامشقایق درخشان
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی
فعالیت اصلیمشاوره تحصیلی و شغلی
  • مدرس رفتارشناسی مدل جهانی دیسک DISC
  • کشف نقاط قوت و استعدادیابی با مدل جهانی کلیفتون
  • فعالیت در حوزه استعدادیابی و کارآفرینی با ابزارهای تخصصی و نرم افزارهای بین المللی مانند PDA
  • نمایندگی انحصاری موسسه تحقیق و توسعه و مشاوره نیوشا آتیه در استان بوشهر
  • فعال در حوزه های استعدادیابی کودکان و نوجوانان با برگزاری نشست های تخصصی و انجام پروژه در این حوزه
  • برگزاری 3 دوره وبینار رفتارشناسی مدل جهانی دیسک