• 8 سال سابقه مشاوره و استعدادیابی تحصیلی 
  • برگزار کننده همایش ها در حیطه مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی  
نامسمانه مبارکی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی