نامسعید مهری
مدرک تحصیلیکارشناسی کامپیوتر نرم افزار
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی
  • کارشناس آی تی در سازمان آب و فاضلاب