• عضو رسمی سازمان روانشناسی
  • فعال در حوزه استعدادیابی نوجوانان و جوانان
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC 
نامنازی براق جم
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی
فعالیت اصلیمشاوره تحصیلی