ناممحمد صبور
مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای کسب وکار DBA
فعالیت اصلیمشاوره شغلی و استعدادیابی
  • کوچ و آموزگار مدیران عالی
  • سخنران بین المللی حوزه مدیریت و رهبری
  • بنیانگذار آکادمی جهش
  • دارای 7 سال تجربه در حوزه تحول فردی و سازمانی، بیزینس کوچینگ و مشاوره استعدادیابی به عنوان کوچ و منتور