ناممحمد امین زاده
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
فعالیت اصلیمشاوره و روانشناسی خانواده
  • مدیر اجرایی مجله روانشناسی فراسو دانشگاه شهید مدنی تبریز
  • دارای پروانه اشتغال از نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 3052

  • برگزاری دوره رفتار شناسی DISC با مدل جهانی دیسک برای مدیران شعب بانک مسکن در استان اردبیل

  • برگزاری کارگاه غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر شناخت الگو های رفتاری و تیپ های شخصیتی
  • برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

  • دارای مدرک مربیگری و اجرای کارگاه های تیپ های شخصیتی و الگوهای رفتاری بر اساس مدل جهانی دیسک از مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه تهران