• کوچ ، مدرس و مشاور استعداد شناسی  ، شخصیت شناسی ، رفتارشناسی ، مهارت های نرم

  • بیش از 25 سال سابقه تدریس در مراکز مختلف آموزشی و دانشگاهی

  • نگارنده سه کتاب: 

    "ده تکنیک طلایی افزایش فروش"

    "اینترنت و گردشگری الکترونیک"

    "راهنمای جامع تحصیل در خارج"

  • دو سال عضو هیئت علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی گردشگری الکترونیک

ناممهدی دانشوری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد رشته بازاریابی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی