نامحمید صلواتی
مدرک تحصیلیدانش پذیر دکترای حرفه ای کسب وکار
فعالیت اصلیمشاوره شغلی
  • مدیر عامل شرکت شتابدهنده وب آوند
  • مدرس، منتور و مشاور شرکتهای دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی و واقعیت مجازی و دیجیتال مارکتینگ
  • مدرس مفاهیم کار با ابزارهای هوش مصنوعی در صنعت پزشکی/ روانشناسی
  • عضو کمیته توانمندسازی و توسعه اقتصاد دانش بنیان
  • مشاور طرح کسب و کار گروه نوجوانان و جوانان
  • برگزاری کارگاههای آموزشی در ارتباط با شیوه های تربیتی و تحلیل رفتار بر اساس شیوه جهانی دیسک DISC
  • برگزاری کارگاههای شیوه های جذب و استخدام، تیم سازی و ارتباط موثر با رویکرد پروفایل دیسک DISC