علیرضا مقدس

  • مشاور توسعه فردی و استعدادیابی نوجوانان
  • مشاور و مدرس فنون بیان و توسعه مهارتهای ارتباطی
  • متخصص در زمینه آموزش قوانین زبان بدن و مدیریت رفتار
  • بیش از 20 سال سابقه تخصصی مشاوره و تدریس
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC 
  • برگزاری بیش از ۱۰۰ همایش کارگاهی در حوزه توسعه مهارتهای ارتباطی
  • برگزاری وبینارهای آموزش فنون بیان زیر نظر معاونت فرهنگی شهرداری تهران
نامعلیرضا مقدس
مدرک تحصیلیکارشناسی گویندگی
فعالیت اصلیمشاوره تحصیلی و شغلی