• کارشناس آموزش منطقه ده عملیات انتقال گاز
  • مسئول انفورماتیک اولین همایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات عمرانی
  • مدرس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک بوشهر
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
نامعباس پرتوی سنگی
مدرک تحصیلیدکترای تخصصی برق مخابرات
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی و شغلی