علوم تغذیه

علوم تغذیه مطالعه‌ای است که به تأثیر غذا و مواد مغذی بر سلامت و رفاه فرد انسان می‌پردازد. این حوزه علمی شامل مطالعه ترکیبات مغذی در غذاها، عملکرد بیوشیمیایی مواد مغذی در بدن، نیازهای تغذیه‌ای افراد در دوره‌های مختلف زندگی، و تأثیر تغذیه صحیح بر پیشگیری و درمان بیماری‌ها می‌شود.

علمای تغذیه بر مبنای دانش و تحقیقات علمی، مشاوره‌های تغذیه‌ای ارائه می‌دهند و برنامه‌های تغذیه‌ای مناسب برای افراد را تدوین می‌کنند. آن‌ها با بررسی نیازهای تغذیه‌ای فرد، میزان و نوع مواد مغذی مورد نیاز را تعیین کرده و رژیم غذایی مناسبی را برای حفظ سلامتی و بهبود عملکرد بدن توصیه می‌کنند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب