مهندسی مواد

مهندسی مواد یک رشته مهندسی است که به تحقیق، توسعه و طراحی مواد جدید و بهبود مواد موجود می‌پردازد. مهندسان مواد درک عمیقی از خواص و رفتار مواد دارند و از طریق ترکیب ریاضیات، علوم طبیعی و تکنولوژی، به بهینه‌سازی و بهبود خواص مواد می‌پردازند.

مهندسان مواد به منظور بهبود عملکرد و خواص مواد، از تکنیک‌های تجربی و محاسباتی استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند مواد را برای کاربردهای خاصی مانند ساخت و ساز، خودروسازی، هوافضا، الکترونیک، پزشکی و صنایع دیگر بهبود دهند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب