نقشه برداری

نقشه برداری فرایندی است که در آن اطلاعات مکانی و جغرافیایی را در قالب نقشه‌ها و نمودارها ثبت و نمایش می‌دهد. این فرایند شامل اندازه‌گیری، سنجش، ثبت و تفسیر اطلاعات مکانی است که به کمک وسایل و تجهیزات مخصوصی انجام می‌شود. نقشه برداری در بسیاری از زمینه‌ها از جمله جغرافیا، مهندسی عمران، معماری، محیط زیست، برنامه‌ریزی شهری و راه‌سازی استفاده می‌شود.

نقشه برداری به عنوان یک ابزار مهم در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. با استفاده از نقشه‌ها، افراد و سازمان‌ها قادرند به طراحی صحیح و موثرتر مناطق شهری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، مدیریت منابع طبیعی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر بپردازند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب