بهداشت محیط

شغل بهداشت محیط مرتبط با حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست برای حفظ سلامتی افراد و جامعه است. این شغل شامل بررسی، ارزیابی و کنترل عوامل مختلفی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، صدا، تراکم و شیوع عفونت‌ها در محیط‌های کاری و اجتماعی می‌شود.

بهداشت محیط از طریق مطالعه و ارزیابی عوامل محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، ساختمانی و طبیعی، سعی در کاهش آثار آنها بر سلامتی انسان‌ها و جامعه دارد. این شغل شامل نظارت بر استفاده صحیح از منابع آب، مدیریت پسماندها، حفظ کیفیت هوا، بهداشت شغلی و بهداشت عمومی است.

راهنمای انتخاب شغل مناسب