اقتصاد

اقتصاد یک علم اجتماعی است که به مطالعه تولید، توزیع و مصرف منابع در جامعه می‌پردازد. این علم بررسی روابط اقتصادی، عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

مطالعه اقتصاد به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از تقاضا و عرضه، قیمت‌گذاری، رفتار اقتصادی افراد و سازمان‌ها، تأثیر سیاست‌های دولتی و تغییرات اقتصادی بر جامعه داشته باشیم. در اقتصاد، مفاهیمی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و مالیات مورد بررسی قرار می‌گیرند.