شیمی کاربردی

شیمی کاربردی یک حوزه علمی است که مفاهیم و اصول شیمی را در کارهای عملی و کاربردی به کار می‌برد. در این حوزه، شیمیدانان به دنبال توسعه و بهبود فرایندها، مواد و محصولات شیمیایی هستند که به عملکرد بهتر و کاربردهای عملی‌تر در صنایع مختلف منجر شوند.

شیمی کاربردی در صنایع مختلفی مانند صنایع شیمیایی، داروسازی، کشاورزی، مواد پیشرفته، انرژی، الکترونیک، غذا و نوشیدنی، و محیط زیست اهمیت بالایی دارد. شیمیدانان کاربردی در این صنایع با استفاده از تخصص خود در شیمی، علم مواد، آنالیز شیمیایی، و فرایندهای شیمیایی، مشکلات را حل کرده، محصولات نوآورانه ای را طراحی و بهبود می‌بخشند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب