کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی، فردی است که مسئولیت های متعددی را در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی در یک سازمان بر عهده دارد. وظایف اصلی این شغل شامل جذب و استخدام کارکنان جدید، آموزش و پرورش کارکنان فعلی، مدیریت فرایند پرداخت و حقوق و دستمزد، مدیریت ارتباطات داخلی و رفع اختلافات کاری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به سازمان هستند.

اگر شما درباره انتخاب شغلی خود سوالی دارید، پیشنهاد می‌کنم با کارشناسان استعداد یابی سیناتلنت تماس بگیرید. آنها می‌توانند با شما در مورد توانایی‌ها، علاقه‌ها و مهارت‌های شما به صحبت بپردازند و به شما راهنمایی کنند که آیا شغلی که انتخاب کرده‌اید، با توانایی‌ها و علاقه‌های شما سازگاری دارد یا نه.