مهندس شیمی

مهندس شیمی به عنوان یک حرفه حیاتی در صنایع شیمیایی و فرآوری مواد، در طراحی، توسعه و بهبود فرآیندهای شیمیایی و تولید محصولات شیمیایی فعالیت می‌کند. این حرفه شامل مطالعه خواص شیمیایی مواد، انتقال جرم و گرما، طراحی و ساخت واحدهای فرآوری، کنترل فرآیندها و بهینه‌سازی تولید است. مهندسان شیمی با استفاده از اصول و تکنیک‌های شیمی، فیزیک، ریاضیات و مهندسی، به بررسی و بهبود فرآیندهای تولیدی می‌پردازند.

آنها با استفاده از نرم‌افزارها و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، طرح‌های فرآیندی را تهیه و ارزیابی می‌کنند. همچنین، مهندسان شیمی به بهینه‌سازی استفاده از منابع، بهبود کیفیت محصولات، کاهش آلاینده‌ها و بهبود راندمان فرآیندهای تولیدی می‌پردازند. مهارت‌های تحلیلی، مدیریت پروژه، دانش فنی و ارتباطات قوی از جمله مهارت‌های کلیدی مهندسان شیمی است.
با توجه به نیاز صنایع به تولید پایدار و کاهش آثار زیان‌بار بر محیط زیست، مهندسان شیمی نقش مهمی در پیشبرد توسعه پایدار و صنعت سبز دارند.