مدیریت بیمه

مدیریت بیمه به مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه اختصاص دارد. هدف اصلی مدیریت بیمه، مدیریت ریسک‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای به مشتریان است. در این حوزه، مدیران بیمه تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، تحلیل ریسک، مدیریت پرتفوی بیمه، طراحی و اجرای برنامه‌های بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان را بر عهده دارند.

مدیران بیمه باید با مقررات بیمه‌ای مربوطه آشنا باشند و توانایی بررسی ریسک‌ها و پیش‌بینی خسارت‌ها را داشته باشند. همچنین، آن‌ها باید توانایی ارتباط و ارتباط موثر با مشتریان، بروکرها و سایر ذینفعان را داشته باشند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب