زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی دارای تاریخ و آثار فراوانی است و به عنوان یکی از زبان‌های بزرگ و تأثیرگذار جهان شناخته می‌شود. زبان عربی به عنوان زبان قرآن، در جوامع اسلامی و در سراسر جهان اهمیت بسیاری دارد و به عنوان زبان ادبی، علمی و اجتماعی در سطح وسیعی استفاده می‌شود.

ادبیات عربی نیز با بزرگانی همچون فردوسی، ابن سینا، ابن خلدون، الجاحظ و بسیاری دیگر، به عنوان یکی از بزرگترین ادبیات جهان شناخته می‌شود. این ادبیات شامل شعر، نثر، روایات و نمایشنامه‌ها است. ادبیات عربی تأثیر بسیاری بر ادبیات‌های جهان داشته و هنرمندان و نویسندگان بسیاری از این ادبیات الهام گرفته‌اند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب