زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین حوزه‌های مطالعه و آموزش در جهان است. این حوزه شامل مطالعه و آموزش زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی، نقد ادبی و تحلیل متون ادبی می‌شود.

ادبیات انگلیسی نیز به ما کمک می‌کند تا فرهنگ و تاریخ انگلیس و دیگر کشورهای انگلیسی‌زبان را درک کنیم. این حوزه شامل مطالعه آثار ادبی نویسندگان مشهوری مانند ویلیام شکسپیر، جین اوستن، چارلز دیکنز و بسیاری دیگر است. ادبیات انگلیسی می‌تواند به ما نگاهی عمیقتر به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی بدهد و درکمان از دنیای اطرافمان و خواندن و تفسیر آثار ادبی مختلف تقویت کند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب