خلبانی

برای تبدیل شدن به خلبان، یک شخص باید تحصیلات لازم را در مدرسه خلبانی یا دانشگاه معتبری که دوره‌های آموزشی خلبانی ارائه می‌دهد، به اتمام برساند. این تحصیلات شامل آموزش‌های تئوریک و عملی در زمینه مبانی هوانوردی، عملیات پروازی، راهبری هواپیما، موتورها و سیستم‌های هواپیما، مسائل ایمنی و اضطراب هوانوردی است.

پس از دریافت مجوز خلبانی، فرد می‌تواند در شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های حمل و نقل هوایی، نیروهای هوایی، یا به صورت خصوصی به عنوان خلبان کارآمد و ماهر فعالیت کند. خلبانان مسافری، باربری و نظامی همگی نقش بسیار حیاتی در اجرای پروازها، ایمنی مسافران و بارها را دارند.

اگر سوالی درباره انتخاب مسیر شغلی خلبانی یا اطلاعات بیشتر درباره این حرفه دارید، توصیه می‌شود با کارشناسان مرتبط در اداره هواپیمایی‌ها یا مدارس خلبانی تماس بگیرید تا بتوانید بهترین تصمیم را برای شغل خلبانی خود بگیرید.

راهنمای انتخاب شغل مناسب