خبرنگار

شغل خبرنگار در حوزه رسانه فعالیت می‌کند و متوسط حقوق خبرنگاران در ایران حدود ۲۰ میلیون تومان است. این شغل به دلیل نیاز به توانایی در گزارش‌دهی، تحلیل و تولید مطالب خبری، توانایی در دستیابی به اطلاعات دقیق و صحیح، به عنوان یک شغل حیاتی در حوزه رسانه شناخته می‌شود. اما به دلیل رقابت بالا در عرصه رسانه و خطرات مرتبط با انجام گزارش‌های خطرناک، این شغل نیازمند تلاش و تمرین برای بهبود مهارت‌های گزارش‌دهی و تحلیل خبری است. همچنین، این شغل نیازمند توانایی کار با تیم‌های مختلف، هماهنگی با مدیران ویرایشگری و انتشاراتی، و توانایی درک نیازهای مخاطبان و بازار است. سختی‌های این شغل شامل تلاش برای گزارش‌دهی دقیق و صحیح، همچنین تلاش برای رقابت با رسانه‌های دیگر و جذب مخاطبان جدید می‌باشد. همچنین، خبرنگاران باید نیازمند توانایی مدیریت زمان، استرس‌مدیریتی، و تحمل فشار باشند.