باستان شناسی

باستان‌شناسی علمی است که به بررسی و تحلیل باستان‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌های قدیمی می‌پردازد. هدف اصلی باستان‌شناسی، درک و بازسازی زندگی و جوامع گذشته است و تلاش می‌کند تا با استفاده از شواهد و مدارک باستانی، تاریخ و زندگی اجداد را بشناسد.

باستان‌شناسی به ما امکان می‌دهد تا به عمق تاریخی جوامع گذشته دست یابیم و از تجربه‌ها و دانش آن‌ها برای درک بهتر حال و آینده استفاده کنیم. آن‌ها بازگویی داستان‌های قدیمی را ممکن می‌سازند و ما را با هویت و فرهنگ‌های قدیمی آشنا می‌کنند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب