بازیگر

شغل بازیگر در حوزه هنر و نمایش فعالیت می‌کند. متوسط حقوق بازیگران در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان است. این شغل به دلیل نیاز به توانایی در بازیگری و اجرای نقش، تحلیل و تفسیر نمایشنامه‌ها و قابلیت سازگاری با محیط نمایش، به عنوان یک شغل خلاق و جذاب شناخته می‌شود. اما به دلیل رقابت بالا در عرصه هنر و نمایش، این شغل نیازمند تلاش و تمرین برای بهبود مهارت های بازیگری و جذب نقش‌های بزرگ است. همچنین، این شغل نیازمند انعطاف پذیری و توانایی کار در شرایط مختلف نمایش می‌باشد.