ارتباط تصویری

ارتباط تصویری به معنای ارتباط بین دو یا چند نفر از طریق تکنولوژی های ارتباطی مانند ویدئو کنفرانس، تماس ویدئویی یا دیگر پلتفرم‌های مشابه است. در این نوع ارتباط، افراد قادرند به صورت همزمان تصاویر یکدیگر را مشاهده کنند و صدا را بشنوند، این باعث فراهم شدن تجربه ارتباط بصری زنده می‌شود.

ارتباط تصویری تاثیرات بسیاری دارد. این نوع ارتباط امکان برقراری ارتباط بصری مستقیم با دیگران را فراهم می‌کند و به راحتی امکان مشاهده واکنش‌ها، احساسات و بیانیه‌های غیرکلامی فراهم می‌کند. این ارتباط تصویری همچنین می‌تواند احساس حضور فیزیکی در فضای مجازی را به افراد منتقل کند و ارتباطات را به صورت فعال‌تر و تعاملی‌تر تجربه کنند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب