ناموحید کاوند
مدرک تحصیلیکارشناسی کامپیوتر نرم افزار
فعالیت اصلیمشاوره
  • طراح و گرافیست 
  • سابقه تدریس در حوزه شخصیت شناسی و رفتارشناسی در بانک مسکن لرستان و موسسه آموزشی آگاهی
  • دارای مهارت در حوزه بازاریابی، فروش و ارز دیجیتال